Olav A. Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav A. Haugen

Olav A. Haugen, Christian Lycke Ellingsen
18.01.2007
Plutselig hjertedød er uvanlig blant barn og unge. I Norge ble det i årene 1990 – 2004 registrert i alt 179 dødsfall pga. hjerte- og karsykdom hos barn/ungdommer under 19 år. Av disse var det fire...
Olav A. Haugen, Sidsel Rogde
15.02.2007
Domstolenes bruk av leger som sakkyndige har tidligere vært omtalt i Tidsskriftet ( 1 ). Vi finner det likevel nødvendig å understreke at legens oppgaver også innebærer noe mer enn å besvare spørsmål...
Olav A. Haugen, Lars Uhlin-Hansen, Inge Morild
18.12.2008
Professor Ståle Eskeland fortsetter sitt korstog mot rettsmedisinerne i Norge. I Tidsskriftet nr. 21/2008 hevder han at de (vi) har vært skyldige i en rekke justismord ( 1 ). Han påpeker at en...
Olav A. Haugen
06.02.2003
Det er betryggende at Statens helsetilsyn følger obduksjonspraksis ved norske sykehus for å sikre at regelverket overholdes. Av deres rapport ( 1 ) fremgår det at det fortsatt gjenstår en del...
Olav A. Haugen
20.01.2002
I Norge har det i mange år vært arbeidet målbevisst for å redusere skadevirkningene av tobakksrøyking. I tillegg til lov om vern mot tobakksskader (1), forbud mot tobakksreklame og høy pris på...
Olav A. Haugen
10.06.2002
Selvmord skjer i alle aldersgrupper og er et alvorlig samfunnsproblem. Vår kunnskap er fortsatt ufullstendig, og kontinuerlig forskning er nødvendig for å kunne fange opp endringer i selvmordsmønster...
Olav A. Haugen
20.01.2001
Alle norske leger bør vite at ”unaturlige dødsfall” skal meldes til politiet. Dette fremgår av legeloven § 41. Likevel er det åpenbart at bestemmelsen ikke etterleves fullt ut, spesielt gjelder dette...
Ane Cecilie Dale, Per Edvin Blystad, Olav A. Haugen
20.04.2001
Basert på obligatorisk hovedoppgave ved medisinstudiet i Trondheim, høsten 1997 Intrakraniale blødninger spiller en viktig rolle i rettsmedisinsk sammenheng (1, 2). Medisinsk utredning av...
Frode Engtrø, Olav A. Haugen
10.04.2003
Karbonmonoksid (CO) eller kullos er en luktfri, fargeløs og ikke-irriterende gass som oppstår ved ufullstendig forbrenning av hydrokarboner og som raskt og effektivt absorberes gjennom lungene. Det...
Anne Lise Villumsen, Kjersti Mevik, Hans E. Fjøsne, Marianne B. Brekke, Olav A. Haugen
12.11.2013
Metastases in the thyroid gland that give rise to clinical symptoms are rare, accounting for roughly 2 – 3 % of all malignant tumours seen in the gland in surgical biopsies ( 1 ). The incidence of...
Olav A. Haugen
10.02.2000
Sentralstyret har anbefalt at leger ikke bør bidra til DNA-testing eller foreta røntgenundersøkelse for å avklare identitet, alder og slektskap hos asylsøkere i familiegjenforeningssaker. For å...
Olav A. Haugen
19.05.2005
Alvorlige og dødelige hodeskader rammer alle aldersgrupper. Tiltak for å forhindre disse er viktig og bør intensiveres Dødsfall forårsaket av vold og ulykker utgjør årlig omkring 5 % av alle dødsfall...
Lars Slørdal, Anita Skogholt, Kjell Aarstad, Christian Lycke Ellingsen, Marianne B. Brekke, Olav A. Haugen
28.01.2010
En av rødspritflaskene som inneholdt metanol, i denne mengdebestemt til 72,9 %. Foto Trondheim politikammer To utbrudd av masseforgiftninger med metanol er tidligere presentert i Tidsskriftet ( 1 , 2...
Anne Lise Villumsen, Kjersti Mevik, Hans E. Fjøsne, Marianne B. Brekke, Olav A. Haugen
12.11.2013
Metastaser i glandula thyreoidea som gir kliniske symptomer er sjeldne, de utgjør omkring 2 – 3 % av alle maligne svulster i kjertelen i kirurgisk biopsimateriale ( 1 ). Forekomsten av metastaser i...