Olaug Margrete Askeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olaug Margrete Askeland

Anne Kjersti Daltveit, Mette Løkeland-Stai, Kristine Marie Stangenes, Rupali Rajenda Akerkar, Olaug Margrete Askeland, Pétur Benedikt Júlíusson
13.08.2020
Reproduksjon og reproduktiv helse representerer verdiar som er viktige for den enkelte, og som har stor betydning for samfunnet både i samtida og i framtida. Kva seier tilgjengelege data om trendar i...
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Marta Ebbing
03.09.2018
Vi takker Engjom og medarbeidere for interesse for vår artikkel. Fødestueprosjektet i Medisinsk fødselsregister (MFR) skulle blant annet samle inn ekstra data for å avklare om fødsler som skjer ved...
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Inger Elise Engelund, Brit Roland, Marta Ebbing
12.06.2018
Maternity care in Norway has been a topic of discussion for decades. Internationally, the trend has been towards centralisation of childbirth services, for both financial and medical reasons. It has...
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Inger Elise Engelund, Brit Roland, Marta Ebbing
12.06.2018
Fødselsomsorgen i Norge har vært gjenstand for diskusjon gjennom flere tiår. Internasjonalt har trenden vært en sentralisering av fødsler, både av økonomiske og faglige grunner. Det har vært hevdet...