Olaug Margrete Askeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Olaug Margrete Askeland er statistikar og seniorrådgjevar ved Avdeling for helseregister ved Folkehelseinstituttet. Ho har særleg erfaring med analysar frå Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret.

Artikler av Olaug Margrete Askeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media