Olaug Margrete Askeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Olaug Margrete Askeland er statistikar og seniorrådgjevar ved Avdeling for helseregister ved Folkehelseinstituttet. Ho har særleg erfaring med analysar frå Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonfliktar.

Artikler av Olaug Margrete Askeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media