Olaf G. Aasland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olaf G. Aasland

Olaf Gjerløw Aasland
06.03.2020
Hallusinogener var i vinden da hippiene og Axel Jensen var aktive i 1960- og 70-årene. Vi står nå kanskje foran en renessanse i forbindelse med psykiatrisk behandling, særlig ved depresjon. Foto:...
Olaf Gjerløw Aasland
16.08.2019
Et møte med min families fortid gir grunnlag for refleksjoner om legerollen i stadig endring. Foto: Einar Nilsen Eldre legers forening (Elf) er en vital og mangfoldig organisasjon, en av de få under...
Olaf Gjerløw Aasland
11.02.2019
Hvor mye av ansvaret bør legene bære? Foto: Einar Nilsen I 1993 samlet professor i samfunnsmedisin Per Fugelli en gruppe av sine mest samfunnsbevisste studenter i prosjektet «Pasienten Jorden»,...
Olaf Gjerløw Aasland
23.10.2018
Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge leger en følelse av utilstrekkelighet. Foto: Einar Nilsen. Den kanadiske legen Sir William...
Olaf Gjerløw Aasland, Tonje Lossius Husum, Reidun Førde, Reidar Pedersen
25.05.2018
Blant fagfolk i psykisk helsevern avdekker en spørreundersøkelse med tenkte kasuistikker at psykiatere mye oftere ville ha brukt tvang enn psykologer. Mange fagfolk ville bryte loven. Som et ledd i...
Olaf Gjerløw Aasland
28.05.2018
Legene bør unngå situasjoner der underskriften er viktigere enn kompetansen. Foto: Einar Nilsen I sitt pasientarbeid må legen beherske flere roller. I en klassisk amerikansk studie ( 1 ) beskrives...
Olaf Gjerløw Aasland
28.11.2017
Ja, tenke det; ønske det, ville det med; – men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke! (Peer Gynt, 3. handling) Vi leser i avisen at «nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på forskning» ( 1 )...
Olaf Aasland
04.09.2017
Da jeg i 1992 begynte å forske på legene og deres karrierer, fant jeg tidlig ut at for å forstå deres virkelighet og atferd var det nødvendig å trenge ganske dypt inn i profesjonssosiologien: Hva er...
Olaf Gjerløw Aasland
16.02.2017
En lege er et levende eksempel på hvor god helsen kan bli for den som vet alt om riktig livsstil og sunne levevaner. Olaf Gjerløw Aasland. Foto: Einar Nilsen Det er ikke mulig å være lege bare i...
Olaf Gjerløw Aasland
22.11.2016
Er det uforholdsmessig mange forfattere med legebakgrunn? Olaf Gjerløw Aasland. Foto: Einar Nilsen I alle fall er det flere enn nok til at en god amerikansk venn, Alice, som underviser ved Wesleyan...
Olaf Gjerløw Aasland, Terje P. Hagen, Pål E. Martinussen
06.09.2007
Sykehusreformen i 2002 innebar at staten tok over eier- og finansieringsansvaret for sykehusene fra fylkeskommunene. Den utløsende årsaken til sykehusreformen var svak aktivitets- og kostnadskontroll...
Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
23.08.2007
Universitetet i Oslo (UiO) innførte i 1996 en ny studiemodell ved Det medisinske fakultet. Den gamle studiemodellen, med nokså skarpt skille mellom preklinisk og klinisk fase, ble erstattet av en...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
28.08.2008
I 2002 ble eier- og driftsansvaret for 250 norske helseinstitusjoner overført fra fylkene til staten gjennom fem regionale og 34 lokale helseforetak. Reformen innebar også nye organisasjons- og...
Olaf Gjerløw Aasland, , Reidun Førde
28.08.2008
In 2002, the ownership and responsibility for running 250 Norwegian health institutions was transferred from the county level to the state level through five regional, and 34 local, health trusts...
Olaf Gjerløw Aasland
26.06.2008
Høsten 2007 fikk Legeforeningens forskningsinstitutt i oppdrag å gjøre en ny leserundersøkelse for Tidsskriftet. Slike undersøkelser er tidligere gjort i 1986 ( 1 ), 1990 ( 2 ), 1994, 1998 ( 3 ),...
Olaf Gjerløw Aasland, Jan Ole Røvik, Jannecke Wiers-Jenssen
28.08.2008
I våre dager er en lege nesten alltid spesialist, og spesialiteten er en avgjørende del av legeidentiteten. Mange leger opplever nok likevel spesialitetsvalget som noe tilfeldig. Median tid for...
Olaf Gjerløw Aasland, Jan Ole Røvik, Jannecke Wiers-Jenssen
28.08.2008
These days a doctor is almost always a specialist, and the specialty status is a crucial component of any individual doctor”s identity. Nevertheless, many doctors find that their choice of...
Olaf Gjerløw Aasland, Guri Spilhaug*, Arne Johannesen
15.01.2009
Som en følge av økende problem med heroinmisbruk i hele Norge har den politiske holdningen til håndteringen av slike problemer endret seg betraktelig. Mens man tidligere fulgte en klar rusfri linje...
Olaf Gjerløw Aasland, Erik Falkum, Inger Størmer Thaulow
14.12.2006
Norske leger har gjennomgående god helse. Tall fra 1993 viser at norske leger har lavere sykefravær enn befolkningen generelt ( 1 ). Selv om andelen sykmeldte leger har økt siden da, er andelen...
Olaf Gjerløw Aasland
05.01.2006
Pidestallen er borte, men den må snarest erstattes med en skammel. Leger må fortsatt kunne mer og ha en høyere etisk standard enn folk flest. Det aller første jeg leste om legerollen, var et...