Olaf G. Aasland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olaf G. Aasland

Reidun Førde, Reidar Pedersen, Per Nortvedt, Olaf G. Aasland
10.08.2006
Helsehjelp til eldre har vært høyt oppe på prioriteringslisten siden de to offentlige prioriteringsutvalgene (Lønning I og II) leverte sine innstillinger i 1987 og 1997 ( 1 , 2 ). Til tross for dette...
Olaf Gjerløw Aasland
16.12.2004
En av våre viktigere alkoholkilder ble forurenset med metanol. Hva kan vi lære av dette «eksperimentet»? I september 2002 skjedde det noe i Norge som kan kalles et naturlig eksperiment. Et større...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
05.02.2004
Etter at fastlegeordningen ble innført 1. juni 2001 har det vært motstridende tilbakemeldinger om hvordan reformen har påvirket fastlegenes arbeidssituasjon. I noen sammenhenger blir det hevdet at...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
05.02.2004
Bedre tilgjengelighet til allmennlegen var en av de viktigste begrunnelsene for fastlegereformen. I debatten rundt tilgjengelighet har størrelsen på fastlegenes liste stått sentralt. Så langt finnes...
Olaf Gjerløw Aasland
01.04.2004
Rusede leger er tallmessig et lite problem, men sikkerhetsmessig og profesjonsetisk en stor utfordring I 1886 fant dr. William Ogle at dødeligheten blant legene var signifikant høyere enn...
Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
21.10.2004
Legemiddelindustriens bidrag til utviklingen av gode medikamenter er uomtvistelig. I 2002 brukte industrien vel 800 million kroner (10 % av omsetningen) på forskning og utvikling ( 1 ). I den...
Olaf Gjerløw Aasland
26.06.2003
Rusmisbrukernes problemer er delvis et produkt av vår kollektive ruskultur Takket være to norske idrettskvinner har vi nå lært at kaffedrikking kan være ensbetydende med doping, og at mange som ikke...
Donald W. Light, Olaf Gjerløw Aasland
26.06.2003
Legeforeningens forskningsinstitutt arrangerte i november 2001 et seminar der den amerikanske sosiologen Donald Light var invitert til å snakke om «den nye legerollen». Light har...
Olaf Gjerløw Aasland
23.10.2003
Norge er foreløpig ikke blant de fire store landene i den europeiske alkoholpolitiske liga Alkoholpolitikk er et av flere områder der Norge markerer seg som et annerledesland. Til tross for at vi er...
Olaf Gjerløw Aasland
23.01.2003
Alkoholvaner og alkoholpolitikk er ikke unndratt internasjonalisering og globalisering. På grunn av sitt medlemskap i EØS har Norge allerede måttet oppgi import og grossistdelen av alkoholmonopolet,...
Egil Nordlie, Tom Vøyvik, Olaf G. Aasland
20.10.2002
Med medikamentavhengighet forstås i denne sammenheng forbruk av ett eller flere vanedannende legemidler av en slik karakter at det forårsaker toleranseøkning og/eller abstinenssymptomer ved...
Jannecke Wiers-Jenssen, Olaf Gjerløw Aasland
30.05.2001
Medisinstudiet har vært et lukket studium i Norge siden 1940, og begrensningen i antall studieplasser har ført til at mange nordmenn har reist til utlandet for å kunne realisere sine ambisjoner om å...
Olaf Gjerløw Aasland, Jannecke Wiers-Jenssen
30.05.2001
Medisin har vært et lukket studium i Norge siden 1940, og et betydelig antall nordmenn har siden den tid valgt å ta sin medisinske utdanning i utlandet. Mer enn 30 % av norske leger har tatt hele,...
Reidun Førde, Olaf G. Aasland, Erik Falkum, Harald Breivik, Stein Kaasa
30.03.2001
I Norge har få medisinsk-etiske spørsmål skapt så mye offentlig debatt som spørsmålet om leger bør ha anledning til å utføre eutanasi på pasienter som selv ber om å få dø. Christian Sandsdalen (1918...
Olaf Gjerløw Aasland
10.12.2001
Leger har betydelig lavere sykefravær enn andre yrkesgrupper, og de går ofte på jobb med de samme plagene som de sykmelder sine pasienter for (1). Man kan derfor hevde at legenes sykefravær er for...
Olaf Gjerløw Aasland
10.12.2001
En av paviljongene ved Hospital Sant Pau Legehospitalet Også jeg skulle returnere til Barcelona, og det etter bare noen måneder. Ikke for å vandre videre i havene rundt Sant Pau, men blant annet for...
Jostein Grytten, Irene Skau, Rune Sørensen, Olaf G. Aasland
30.10.2000
Vi vet lite om hva som påvirker norske allmennlegers valg av arbeidssted eller kontraktstype. Det meste av den internasjonale forskningen om dette bygger på klassiske markedsmodeller. I den såkalte...
Magne Nylenna, Olaf G. Aasland
10.11.2000
I løpet av få år har tilgangen til Internett revolusjonert både folks måter å hente informasjon på og samfunnets infrastruktur når det gjelder kommunikasjon og informasjonsformidling. Helsevesenet er...
Olaf G. Aasland
05.07.2016
Truer internett legenes profesjonelle autonomi? Olaf G. Aasland. Foto: Einar Nilsen «If computers can play chess, and if artificial intelligence is in the wings, what is the future of physicians’...
Olaf Gjerløw Aasland
25.11.2014
A hundred years ago, district medical officers made house calls. Now, patients tend to go to the casualty clinic. However, house calls may be crucial for appropriate treatment and follow-up. For a...