Ola Røkke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola Røkke

Ola Røkke, Arne E. Færden, Kjell Øvrebø
15.11.2007
Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) ble utviklet for behandling av svulster i rectum og første gang introdusert i 1985 ( 1 ). Prosedyren består av operasjonsinstrumenter som gir et klart...
Mariam Löfwander, Guttorm Haugen, Clara Hammarström, Ola Røkke, Øystein Mathisen
04.10.2007
Gravide pasienter med akutte magesmerter og feber representerer en diagnostisk utfordring. Her beskrives en pasient som illustrerer hvor vanskelig det kan være. En tidligere stort sett frisk...
Øystein Mathisen, Eric Dorenberg, Bjørn Edwin, Ivar Gladhaug, Geir Hafsahl, Ola Røkke
01.01.2009
Indikasjoner og resultater etter leverreseksjon ved Rikshospitalet ble for noen år siden presentert for Tidsskriftets lesere ( 1 ). I de senere år er mulighetene for kirurgisk fjerning av maligne...
Soosaipillai V. Bernardshaw, Ola Røkke
30.08.2001
En infeksjon kan tidvis være første tegn på en kreftsykdom (1 – 4). Slike paramaligne infeksjoner er ofte forårsaket av relativt uvanlige mikrober som enterokokker, bakterioider og clostridier, eller...
Muhammad Shafique, Lars Martin Rekkedal, Mathilde Berg, Erik Haavardsholm, Ola Røkke
09.12.2014
A woman in her nineties was admitted to hospital with acute abdominal pain and clinical signs of diffuse peritonitis. She had a number of other illnesses for which she was taking medication. The...
Muhammad Shafique, Lars Martin Rekkedal, Mathilde Berg, Erik Haavardsholm, Ola Røkke
09.12.2014
En kvinne i 90-årene ble innlagt med akutte magesmerter og kliniske tegn på diffus peritonitt. Hun hadde en rekke andre sykdommer og brukte medikamenter for dette. Utredningen viste en uvanlig årsak...