Øivind Schive

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : oivsch@ous-hf.no

Seksjon for onkologisk plastikkirurgi

Plastikkirurgisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Han har bidratt med idé, utforming, utarbeiding og revisjon av manuskriptet.

Øivind Schive er lege i spesialisering.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øivind Schive
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media