Ohnstad B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ohnstad B

Ohnstad B
20.01.1998
Sammendrag Sosial- og helsedepartementet har fremlagt forslag til ny lov om helsepersonell. Loven er ment å skulle erstatte dagens profesjonslover, herunder legeloven. I henhold til ¼16 i dagens...