Oddgeir Strømsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Oddgeir Strømsnes

Anders Hovland, Hanne Bjørnstad, Oddgeir Strømsnes, Erik Waage-Nielsen, Joe Sexton
14.06.2007
Store nasjonale og internasjonale studier viste en nedgang i insidens og dødelighet ved akutt hjerteinfarkt i 1980- og 90-årene ( 1  –  4 ). Etter at troponinstigning ble innført som diagnostisk...
Erik Waage Nielsen, Anders Hovland, Oddgeir Strømsnes
23.02.2006
Vårt hovedpasientdatasystem presenterer kliniske opplysninger om den enkelte pasient godt, men det har vært vanskelig å få oversikt over grupper av pasienter etter utvalg legen selv står for. Hos oss...