Odd Martin Vallersnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Martin Vallersnes

Odd Martin Vallersnes
23.09.2019
Waking up in the A&E clinic can be an eye-opener. It’s just drunkenness. We have often tended to think this when teenagers and young adults are brought to the A&E clinic in a state of extreme...
Odd Martin Vallersnes
23.09.2019
Å våkne opp på legevakten kan være en vekker. Det er bare fyll. Slik har vi ofte tenkt når ungdom og unge voksne blir brakt overstadig beruset til legevakt eller akuttmottak, ute av stand til å stå...
Tine K. Grimholt, Laila Skogstad, Gertrud Sofie Hafstad, Odd Martin Vallersnes, Øivind Ekeberg
26.06.2018
22. juli 2011 ble vårt land rammet av de verste terrorhandlingene i nyere norsk historie. Først ble en bombe detonert i regjeringskvartalet. Åtte mennesker ble drept, ti innlagt i sykehus med...
Odd Martin Vallersnes
14.06.2017
The evidence base on acute poisonings is assembled piece by piece. This issue of the Journal of the Norwegian Medical Association brings an important contribution to our knowledge on poisonings in...
Odd Martin Vallersnes
26.06.2017
Kunnskapsgrunnlaget om akutte forgiftninger bygges bit for bit. I dette nummer av Tidsskriftet leveres et viktig bidrag til vår kunnskap om forgiftninger i Norge – i en studie basert på regningskort...
Odd Martin Vallersnes
26.06.2017
Enkle undersøkelser av pasienter med rusmiddelforgiftning på legevakt kan fange opp farlige forgiftninger. Odd Martin Vallersnes. Foto: Anbjørg Kolaas I Oslo behandles de fleste pasienter med...
Odd Martin Vallersnes
20.12.2016
Venterommet på legevakten er gjerne fullt av pasienter legen aldri har møtt før. Som legevaktlege skal du finne de alvorlig syke blant de mange som det ikke feiler noe alvorlig. Du har lite tid til...
Lene M. Ø. Loose, Erlend Elde, Marcus Bubandt Arentz Aune, Odd Martin Vallersnes
30.06.2015
Choice of treatment can be challenging in the casualty clinic. Early in the disease course in particular, clinical signs can be sparse and diagnostic tools limited. Sometimes the road to ruin is...
Vivian M. Dalaker, Odd Martin Vallersnes, Linn Elisabeth Fosshaug, Kirsti S. Andersson, Knut Erik Hovda
01.12.2015
A woman in her 20s was brought to the casualty clinic due to symptoms of psychosis, and it was deemed necessary to section her. While she was there, she drank two small bottles of reagents that she...
Maja Akopian, Odd Martin Vallersnes, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg, Mette Brekke
17.11.2015
Acute poisonings are a serious health problem and often require treatment in hospital and/or at the pre-hospital level ( 1  –  3 ). There seems to be an inverse correlation between both the incidence...
Lene M. Ø. Loose, Erlend Elde, Marcus Bubandt Arentz Aune, Odd Martin Vallersnes
30.06.2015
Choice of treatment can be challenging in the casualty clinic. Early in the disease course in particular, clinical signs can be sparse and diagnostic tools limited. Sometimes the road to ruin is...
Vivian M. Dalaker, Odd Martin Vallersnes, Linn Elisabeth Fosshaug, Kirsti S. Andersson, Knut Erik Hovda
01.12.2015
A woman in her 20s was brought to the casualty clinic due to symptoms of psychosis, and it was deemed necessary to section her. While she was there, she drank two small bottles of reagents that she...
Odd Martin Vallersnes, Tori Flaatten Halvorsen, Ole Eigi l Ommundsen
10.12.2000
Vi forlét dei gode selskap, og gjekk på jobb. Vårt lodd var nyttårsnatta, nyttårsnatta til det nye årtusenet ved Allmennseksjonen, Oslo Legevakt. Ei på forhånd særskilt myteomspunnen nattevakt. Det...
Rebecca Bhatti, Tone Solvik-Olsen, Karl Fredrik Nordfalk, Odd Martin Vallersnes
29.05.2012
Sår hals og svelgevansker er vanlige symptomer i allmennpraksis. De skyldes ofte virusinfeksjon og krever som regel ikke behandling. Men disse symptomene kan en sjelden gang være tegn på en tilstand...
Lene M. Ø. Loose, Erlend Elde, Marcus Bubandt Arentz Aune, Odd Martin Vallersnes
30.06.2015
Valg av behandling på legevakt kan være utfordrende. Særlig tidlig i sykdomsforløpet kan de kliniske tegnene være sparsomme, og man har begrenset med diagnostiske hjelpemidler. Noen ganger er veien...
Vivian M. Dalaker, Odd Martin Vallersnes, Linn Elisabeth Fosshaug, Kirsti S. Andersson, Knut Erik Hovda
01.12.2015
En kvinne i 20-årene ble brakt til legevakten grunnet psykotiske symptomer, og man vurderte det slik at hun måtte tvangsinnlegges. Mens hun var på legevakten drakk hun to små flasker med reagenser...
Maja Akopian, Odd Martin Vallersnes, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg, Mette Brekke
17.11.2015
Akutte forgiftninger er et alvorlig helseproblem og medfører ofte behandling i sykehus og/eller prehospitalt ( 1  –  3 ). Det ser ut til å være en invers sammenheng mellom både insidens og...