Odd Martin Vallersnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Martin Vallersnes

Jenny Victoria Tran, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
03.05.2021
Poisoning by a substance of abuse is dangerous in itself as well as a marker for risky substance use behaviour. Cohort studies in Oslo found that mortality was 5–10 times higher than expected 5–20...
Jenny Victoria Tran, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.04.2021
Rusrelatert forgiftning er farlig i seg selv og er en markør for risikabel rusatferd. I kohortstudier fra Oslo er det funnet en 5–10 ganger høyere dødelighet enn forventet 5–20 år etter rusrelatert...
Jon Andreas Andersson, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
The use of benzodiazepines has increased sharply since they were first synthesised in the 1950s, and they have gradually replaced barbiturates and other hypnotic and anti-anxiety drugs ( 1 ). In 2008...
Aron C. Aronsen, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
Gamma-hydroxybutyrate (GHB) and the closely related gamma-butyrolactone (GBL) and 1,4-butanediol (BD) are relatively new intoxicants in Norway. They first appeared in the 1980s ( 1 ). In 2014, 1.7 %...
Aron C. Aronsen, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
Gammahydroksybutyrat (GHB) og de nære slektningene gammabutyrolakton (GBL) og 1,4-butandiol (BD) er forholdsvis nye rusmidler i Norge. De dukket først opp i 1980-årene ( 1 ). I 2014 oppga 1,7 % i...
Jon Andreas Andersson, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.06.2020
Bruken av benzodiazepiner har økt kraftig siden de først ble syntetisert i 1950-årene og etter hvert erstattet barbiturater og andre sove- og angstdempende midler ( 1 ). 6 % av den norske...
Odd Martin Vallersnes
02.03.2020
Når disputaser ikke kan holdes på norsk, lider det medisinske fagspråket. I en rekke doktormiddagstaler har jeg hørt beretningen om Norges første disputas. Frederik Holst forsvarte 18. juni 1817 sitt...
Odd Martin Vallersnes
23.09.2019
Waking up in the A&E clinic can be an eye-opener. It’s just drunkenness. We have often tended to think this when teenagers and young adults are brought to the A&E clinic in a state of extreme...
Odd Martin Vallersnes
23.09.2019
Å våkne opp på legevakten kan være en vekker. Det er bare fyll. Slik har vi ofte tenkt når ungdom og unge voksne blir brakt overstadig beruset til legevakt eller akuttmottak, ute av stand til å stå...
Tine K. Grimholt, Laila Skogstad, Gertrud Sofie Hafstad, Odd Martin Vallersnes, Øivind Ekeberg
26.06.2018
22. juli 2011 ble vårt land rammet av de verste terrorhandlingene i nyere norsk historie. Først ble en bombe detonert i regjeringskvartalet. Åtte mennesker ble drept, ti innlagt i sykehus med...
Odd Martin Vallersnes
14.06.2017
The evidence base on acute poisonings is assembled piece by piece. This issue of the Journal of the Norwegian Medical Association brings an important contribution to our knowledge on poisonings in...
Odd Martin Vallersnes
26.06.2017
Kunnskapsgrunnlaget om akutte forgiftninger bygges bit for bit. I dette nummer av Tidsskriftet leveres et viktig bidrag til vår kunnskap om forgiftninger i Norge – i en studie basert på regningskort...
Odd Martin Vallersnes
26.06.2017
Enkle undersøkelser av pasienter med rusmiddelforgiftning på legevakt kan fange opp farlige forgiftninger. Odd Martin Vallersnes. Foto: Anbjørg Kolaas I Oslo behandles de fleste pasienter med...
Odd Martin Vallersnes
20.12.2016
Venterommet på legevakten er gjerne fullt av pasienter legen aldri har møtt før. Som legevaktlege skal du finne de alvorlig syke blant de mange som det ikke feiler noe alvorlig. Du har lite tid til...
Lene M. Ø. Loose, Erlend Elde, Marcus Bubandt Arentz Aune, Odd Martin Vallersnes
30.06.2015
Choice of treatment can be challenging in the casualty clinic. Early in the disease course in particular, clinical signs can be sparse and diagnostic tools limited. Sometimes the road to ruin is...
Vivian M. Dalaker, Odd Martin Vallersnes, Linn Elisabeth Fosshaug, Kirsti S. Andersson, Knut Erik Hovda
01.12.2015
A woman in her 20s was brought to the casualty clinic due to symptoms of psychosis, and it was deemed necessary to section her. While she was there, she drank two small bottles of reagents that she...
Maja Akopian, Odd Martin Vallersnes, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg, Mette Brekke
17.11.2015
Acute poisonings are a serious health problem and often require treatment in hospital and/or at the pre-hospital level ( 1  –  3 ). There seems to be an inverse correlation between both the incidence...
Lene M. Ø. Loose, Erlend Elde, Marcus Bubandt Arentz Aune, Odd Martin Vallersnes
30.06.2015
Choice of treatment can be challenging in the casualty clinic. Early in the disease course in particular, clinical signs can be sparse and diagnostic tools limited. Sometimes the road to ruin is...
Vivian M. Dalaker, Odd Martin Vallersnes, Linn Elisabeth Fosshaug, Kirsti S. Andersson, Knut Erik Hovda
01.12.2015
A woman in her 20s was brought to the casualty clinic due to symptoms of psychosis, and it was deemed necessary to section her. While she was there, she drank two small bottles of reagents that she...
Odd Martin Vallersnes, Tori Flaatten Halvorsen, Ole Eigi l Ommundsen
10.12.2000
Vi forlét dei gode selskap, og gjekk på jobb. Vårt lodd var nyttårsnatta, nyttårsnatta til det nye årtusenet ved Allmennseksjonen, Oslo Legevakt. Ei på forhånd særskilt myteomspunnen nattevakt. Det...