Odd Lingjærde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Lingjærde

Odd Lingjærde
02.11.2006
Jeg leste med stor interesse Linda Hildegard Bergersens artikkel Laktat i hjernen – uten å surne i Tidsskriftet nr. 16/2006 ( 1 ). Som psykiater med særlig interesse for biologiske aspekter er det...
Odd Lingjærde
10.09.2002
Et grunnleggende spørsmål når man skal utrede årsaksforhold og patologi ved en lidelse, er om den må oppfattes som et syndrom eller en sykdomsenhet. Det siste innebærer at det finnes en obligatorisk...
Odd Lingjærde
03.11.2005
Jeg takker Morten Selle for positiv anmeldelse av min bok, Når man gruer seg til vinteren… Om vinterdepresjon og lysbehandling ( 1 , 2 ). I anmeldelsen nevner han noen innvendinger mot selve...