Odd Kvamme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Kvamme

Odd Kvamme
23.08.2011
Norheim, Arne Johan Komplementær og alternativ medisin En innføring for helsepersonell. 205 s, tab, ill. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009. Pris NOK 279 ISBN 978-82-7634-589-6 Komplementær og...
Odd Kvamme
15.10.2013
Fastvold, Morten Hva gjør oss friske? Helsens og helbredelsens filosofi. 267 s. Oslo: Lava forlag, 2013. Pris NOK 297 ISBN 978-82-998827-1-2 Forfattaren stiller eit eksistensielt spørsmål. Etter å ha...
Odd Kvamme
08.09.2015
Praksiskonsulentordningen skal bedre samarbeidet mellom allmennleger og sykehusleger og forbedre pasientforløpet. For å unngå at ordningen kun blir et talerør for sykehusene, er en revitalisering nå...