Odd Jarle Kvamme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd Jarle Kvamme

Odd Jarle Kvamme
30.06.2000
Det blir i aukande grad stilt krav til arbeidsmiljø, kvalitet og kostnadseffektivitet i helsevesenet. Organisering og samarbeid innan helsetenesta er ofte omtalt i norsk og internasjonal medisinsk...
Odd Jarle Kvamme, Leiv Sandvik, Per Hjortdahl
10.09.2000
I det siste tiåret er pasientane sine vurderingar blitt eit godt evalueringsgrunnlag for kvalitet i allmennpraksis, og deira perspektiv på kvalitet kompletterer helsepersonellet og autoritetane sine...
Odd Jarle Kvamme, Leiv Sandvik, Per Hjortdahl
10.09.2000
Kvalitet og kvalitetsutvikling er ein del av fundamentet for god fagleg praksis. Kvalitet er eit samansett omgrep, som, i tillegg til medisinsk-fagleg forsøksbasert kunnskap og klinisk erfaring,...
Odd Jarle Kvamme
30.05.2000
Livet har ført meg mange stader, og denne gongen til Aust-Grønland. Som barn las eg bestefar min sine bøker om overvintringar på Grønland, og sidan har eg hatt ein lengt mot desse kalde kystane. Eg...