Odd H. Lien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd H. Lien

Odd H. Lien
10.06.2002
Midt i 1960-årene holdt direktør i Rikstrygdeverket Finn Alexander et tankevekkende foredrag på et møte for bl.a. formennene i de tidligere fylkesnemndene for uføresaker. Under foredraget kom han inn...