NylennaM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av NylennaM

Gulbrandsen P, NylennaM
30.08.1998
Høyt blodtrykk rammer en stor del av befolkningen, og blodtrykkssenkende legemidler kostet i 1997 folketrygden 925 millioner kroner (Lars Granum, Rikstrygdeverket, personlig meddelelse). Slik...