Nora Langballe Rosseland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nora Langballe Rosseland

Nora Langballe Rosseland
12.06.2018
I Østre Toten kommune har det vært lang tradisjon for et godt samarbeide med legene. Gode kolleger som har tilrettelagt for et fint og fruktbart samarbeide over år, drar vi alle stor nytte av i dag...
Nora Langballe Rosseland, Mark Lewis Belandres Barbero, Annetine Staff
06.05.2011
Forskning har de siste årene vist lovende resultater for sirkulerende angiogenetiske faktorers evne til å predikere preeklampsi. Det er store kommersielle interesser knyttet til slike tester. Hvilken...