Njål Flem Mæland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Njål Flem Mæland

Njål Flem Mæland
14.12.2020
Once upon a time in the 1990s, a medical student was going to meet his first real patient. While he had taken patients’ medical histories many times before, this was something completely different...
Njål Flem Mæland
14.12.2020
Det var en gang i 1990-årene at en medisinstudent skulle møte sin første virkelige pasient. Rett nok hadde han «tatt opp journal» flere ganger før, men dette var noe helt annet. Nå skulle han gå i...
Njål Flem Mæland
05.07.2016
Metope er et av de mest verdsatte diktene i norsk lyrikk. Diktet er et mesterlig spill med ord, vakre, konkrete bilder og intense følelsesuttrykk. Ved første gjennomlesing er det lett å bli så...