Nina Sundfjord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Medisinsk avdeling

Voss sjukehus

Haukeland universitetssykehus

Hun har bidratt med litteratursøk, skriving av kommentarer, utarbeiding av manuskriptet og godkjent innsendt versjon.

Nina Sundfjord (f. 1989) er lege i spesialisering i indremedisin.

Artikler av Nina Sundfjord
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media