Nina Lang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nina Lang (f. 1969) er psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus.

Forfatteren har fylt ut ICME-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Nina Lang
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media