Nina Helbekkmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nina Helbekkmo

Anders Vik, Nina Helbekkmo, Roy M. Bremnes
20.01.2002
Basert på artikkel publisert i Anticancer Research (9) Non-Hodgkins lymfom er ei heterogen gruppe av lymfoproliferative lidingar der manifestasjonsform og respons på behandling varierer (1). I Noreg...