Nils Vetti

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Vetti

Silje Johansen, Lars Helgeland, Nils Vetti, Ingunn Dybedal, Håkon Reikvam
21.10.2019
A man in his seventies presented with complex symptoms and disease manifestations involving multiple organ systems. The symptoms would prove to have a common origin in a rare disease. A previously...
Silje Johansen, Lars Helgeland, Nils Vetti, Ingunn Dybedal, Håkon Reikvam
21.10.2019
En mann i 70-årene ble utredet for sammensatte symptomer og sykdomsmanifestasjoner relatert til flere organsystemer. Plagene skulle vise seg å ha et felles utgangspunkt i en sjelden sykdom. En...
Marte Karen Brattås, Hilde Kollsete Gjelberg, Vernesa Dizdar, Nils Vetti, Liv-Turid Bertelsen, Håkon Reikvam
24.04.2019
Hos en kvinne med bekkensmerter ble det ved radiologisk undersøkelse påvist et unormalt funn i beinmargen. Diagnostisering av tilstanden som hadde gitt henne plagene, krevde tverrfaglig tilnærming...