Nils Tore Vethe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Tore Vethe

Silja Skogstad Tuv, Kristin Nordal, Nils Tore Vethe, Stein Bergan
06.05.2019
Pharmacogenetics can contribute to improved treatment and fewer adverse effects, but at present its application in clinical medicine is largely left to the individual doctor. How can we ensure equal...
Silja Skogstad Tuv, Kristin Nordal, Nils Tore Vethe, Stein Bergan
06.05.2019
Farmakogenetikk kan bidra til bedre behandling og færre bivirkninger, men klinisk bruk er i dag i stor grad overlatt til den enkelte lege. Hvordan kan vi sikre pasientene et likt behandlingstilbud i...
Nils Tore Vethe, Karsten Midtvedt, Anders Åsberg, Rune Amundsen, Stein Bergan
18.10.2011
Livslang behandling med immundempende legemidler er nødvendig etter organtransplantasjon for å forebygge avstøtningsepisoder og bevare transplantatet. Et vedlikeholdsregime består ofte av en...