Nils Stangeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Stangeland

Nils Stangeland
28.02.2002
I Tidsskriftet nr. 2/2002 er det referert fra et seminar i Bergen i desember 2001 (1). Det angis at 90 % av primærlegene har innført elektronisk pasientjournal, mens sykehusene henger etter. Bare et...
Nils Stangeland
10.01.2001
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 27/2000 (1) omtales helsevesenets viktigste informasjonsproblemer og -behov. Når man leser artikkelen, er det tydelig at forfatterne ikke er oppdatert på hva som...