Nils Kristian Raabe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nils Kristian Raabe (f. 1946) er dr.med., spesialist i onkologi og i indremedisin og overlege. Han har spesialkompetanse innen uroonkologi og høydoserate brakyterapi av prostata og er pensjonert fra Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Nils Kristian Raabe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media