Nils Kristian Raabe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Kristian Raabe

Nils Kristian Raabe, Wolfgang Lilleby, Gunnar Tafjord, Lennart Åström
29.05.2008
Cancer prostatae er den hyppigst forekommende kreftsykdom hos menn. I 2005 fikk 3 662 norske menn diagnosen. Median alder ved diagnosetidspunktet var 71 år, og 12,2 % var under 60 år ( 1 )...
Nils Kristian Raabe, Wolfgang Lilleby, Gunnar Tafjord, Lennart Åström
29.05.2008
Prostate cancer is the most prevalent type of cancer in men. In 2005, 3 662 Norwegian men were diagnosed with this cancer; median age at the time of diagnosis was 71 years and 12.2 % were younger...
Liv Hege Aksnes, Nils Kristian Raabe
30.10.2002
Rhabdomyolyse defineres som akutt ødeleggelse av skjelettmuskulatur med frigjøring og utsiving av intracellulære substanser til blodbanen (1). Et mangfold av tilstander ledsaget av muskulær nekrose...
Nils Kristian Raabe, Marius Normann, Wolfgang Lilleby
24.03.2015
Prostate cancer is the most commonly occurring type of cancer in men in Norway, and 4 978 men received the diagnosis in 2011 ( 1 ). Prostatectomy and radiotherapy are the only two treatment...
Nils Kristian Raabe, Kolbein Sundfør, Knut Håkon Hole, Linda Holth Djupvik, Stein Gunnar Larsen, Svein Dueland
28.10.2014
Etter primærbehandling av endetarmskreft vil 5 – 10 % av pasientene få lokalt og regionalt residiv. Ved progrediering etter residivbehandling med kirurgi og kjemoradiasjon er behandlingsmulighetene...
Nils Kristian Raabe, Marius Normann, Wolfgang Lilleby
24.03.2015
Prostatakreft er den vanligst forekommende kreftsykdom hos menn i Norge, og i 2011 var det 4 978 som fikk diagnosen ( 1 ). Prostatektomi og strålebehandling er de to eneste behandlingsmodaliteter som...
Wolfgang Lilleby, Nils Kristian Raabe, Marius Normann
16.06.2015
Professor og urolog Truls Bjerklund Johansen, har meget fortjenstfullt kommentert vår artikkel om innvendig strålebehandling med lavdoserate brakyterapi av lavrisikopasienter med prostatakreft ( 1...