Nils Johan Lavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Johan Lavik

Nils Johan Lavik
10.01.2002
Det 20. århundre har vært vitne til historiens groveste folkemord, med katastrofale konsekvenser for de grupper som ble rammet. Overfor et så overveldende fenomen bør de medisinske og psykologiske...
Nils Johan Lavik
30.06.2001
Dersom politiske ledere har paranoide personlighetsforstyrrelser samtidig som øvrige mentale funksjoner er intakt, kan de bevare styringsevne og maktposisjon over tid. Dette kan bli særlig prekært i...
Nils Johan Lavik
10.11.2001
I Tidsskriftet nr. 24/2001 hevder Ulrik Fredrik Malt om Hitlers personlighet at ”nyere forskning tyder først og fremst på en narsissistisk personlighetsforstyrrelse” (1). Kershaws omfattende biografi...
Nils Johan Lavik
20.04.2000
Helsetilstanden til kjente folk vies stadig større oppmerksomhet. Det gjelder ikke minst politikere i lederstillinger (1). Tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks sykmelding høsten 1998 utløste...