Nils Hjeltnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nils Hjeltnes er ph.d. og pensjonert overlege, sjeflege og fagdirektør ved Sunnaas sykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Nils Hjeltnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media