Nils-Halvdan Morken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils-Halvdan Morken

Camilla Haavaldsen, Anne Eskild, Nils-Halvdan Morken
23.11.2020
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet diskuterer om fødsel bør igangsettes hos alle gravide i svangerskapsuke 41. Etter vår mening er denne diskusjonen unødvendig. Folkehelseinstituttet...
Bjørn Backe, Anne Flem Jacobsen, Elisabeth Balstad Magnussen, Nils-Halvdan Morken
23.11.2020
Anbefalingen om generell urinscreening av alle gravide er basert på et utdatert kunnskapsgrunnlag. Det er ressurskrevende og sykeliggjørende, og fører til betydelig overforbruk av antibiotika...
Hilde Marie Engjom, Nils-Halvdan Morken, Kari Klungsøyr
03.09.2018
Kunnskap om fødselsomsorgen er viktig for å gi kvinnen og paret best mulig grunnlag for planlegging av fødsel og fødested. Slik kunnskap er også viktig for overvåkning av kvaliteten på...
Bjørn E. Rosenberg, Nils-Halvdan Morken
10.08.2017
Intimkirurgi omfatter ulike typer inngrep som utføres på eller i nær tilknytning til de ytre genitalia, uavhengig av indikasjonen for inngrepet. Det vanligst utførte intimkirurgiske inngrepet er...
Rune Svenningsen, Nils-Halvdan Morken, Jarl A. Kahn
07.09.2006
HELLP-syndromet (H = hemolyse, EL = elevated liver enzymes, LP = low platelets) – en alvorlig form for preeklampsi – ble første gang beskrevet av Weinstein i 1982 ( 1 ). Diagnosen stilles ut fra...
Nils-Halvdan Morken, Bo Jacobsson
24.05.2016
I Norge er det anbefalt vaginal behandling med progesteron for å forebygge for tidlig fødsel. En nylig publisert randomisert kontrollert studie viser ingen effekt av slik behandling. De norske...