Nils-Halvdan Morken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils-Halvdan Morken

Hilde Marie Engjom, Nils-Halvdan Morken, Kari Klungsøyr
03.09.2018
Kunnskap om fødselsomsorgen er viktig for å gi kvinnen og paret best mulig grunnlag for planlegging av fødsel og fødested. Slik kunnskap er også viktig for overvåkning av kvaliteten på...
Bjørn E. Rosenberg, Nils-Halvdan Morken
10.08.2017
Intimkirurgi omfatter ulike typer inngrep som utføres på eller i nær tilknytning til de ytre genitalia, uavhengig av indikasjonen for inngrepet. Det vanligst utførte intimkirurgiske inngrepet er...
Rune Svenningsen, Nils-Halvdan Morken, Jarl A. Kahn
07.09.2006
HELLP-syndromet (H = hemolyse, EL = elevated liver enzymes, LP = low platelets) – en alvorlig form for preeklampsi – ble første gang beskrevet av Weinstein i 1982 ( 1 ). Diagnosen stilles ut fra...
Nils-Halvdan Morken, Bo Jacobsson
24.05.2016
I Norge er det anbefalt vaginal behandling med progesteron for å forebygge for tidlig fødsel. En nylig publisert randomisert kontrollert studie viser ingen effekt av slik behandling. De norske...