Nils Einar Kløw

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nils Einar Kløw er dr.med., spesialist i radiologi, seksjonsoverlege ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Nils Einar Kløw
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media