Nan Birgitte Oldereid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus

**Nåværende adresse:

LIVIO IVF-Klinikken Oslo

Hun har bidratt med idé, utforming, datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk og utarbeiding og revisjon. Hun har godkjent innsendt manusversjon.

Nan Birgitte Oldereid (f. 1959) er spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

Artikler av Nan Birgitte Oldereid
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media