Nan Birgitte Oldereid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus

**Nåværende adresse:

LIVIO IVF-Klinikken Oslo

Hun har bidratt med idé, utforming, datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk og utarbeiding og revisjon. Hun har godkjent innsendt manusversjon.

Nan Birgitte Oldereid (f. 1959) er spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt forelesningshonorar fra MSD og Ferring, i tillegg til reisestøtte fra Finox.

Artikler av Nan Birgitte Oldereid
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media