Nan Birgitte Oldereid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nan Birgitte Oldereid

Marit Smaavik Johansen, Tom Gunnar Tanbo, Nan Birgitte Oldereid,
26.06.2018
Advances in cancer treatment have led to a considerably higher survival rate, including for prepubescent girls and women of reproductive age ( 1 ). It is therefore important to take future quality of...
Marit Smaavik Johansen, Tom Gunnar Tanbo, Nan Birgitte Oldereid
26.06.2018
Økt kunnskap om behandling av kreft har ført til betydelig bedret overlevelse, også hos prepubertale jenter og kvinner i fertil alder ( 1 ). Det er derfor viktig å ta hensyn til fremtidig...
Ritsa Storeng, Siri Vangen, Anne Katerine Omland, Nan Birgitte Oldereid
27.11.2012
Population studies show a prevalence of infertility of approximately 9 %, and a little more than half of infertile couples will seek examination and treatment ( 1 ). Assisted fertilisation in the...
Ritsa Storeng, Siri Vangen, Anne Katerine Omland, Nan Birgitte Oldereid
27.11.2012
Befolkningsstudier viser en forekomst av infertilitet på omtrent 9 %, og drøyt halvparten av disse parene vil oppsøke helsevesenet for utredning og behandling ( 1 ). Assistert befruktning med...