Per Nafstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Nafstad

Per Nafstad
23.02.2006
Krzyzanowski, Michal Kuna-Dibbert, Birgit Schneider, Jürgen Health effects of transport-related air pollution 190 s, tab, ill. Genève: Verdens helseorganisasjon, 2005. Pris CHF 60 ISBN 92-890-1373-7...
Per Nafstad
18.11.2004
Luftforurensning og helseeffekter av luftforurensning har i mange år blitt gitt stor oppmerksomhet i offentligheten, spesielt i massemediene. I Lancet november 2002 ble forurenset byluft beskrevet...
Per Nafstad
30.03.2000
Forskningen på forekomst og risikofaktorer for atopirelaterte sykdommer som astma, allergisk rhinitt og atopisk eksem har en relativt kort historie, og det arbeides intenst med å finne metoder for å...