Mowé M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mowé M

Mowé M, Bøhmer T, Haug E
20.10.1998
Sammendrag Vitamin D-status, målt som serum-kalsidiol (25-hydroksy-vitamin D)-konsentrasjon, er studert i en gruppe på 273 nylig hospitaliserte pasienter ved Aker sykehus og sammenliknet med en...