Morten S. Selle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten S. Selle

Reidar Kjær, Morten S. Selle
23.09.2004
Å fremstille homoseksualitet som en psykisk lidelse og å gi homofile behandling med sikte på å få dem til å bli heterofile bryter med fundamentale fagetiske prinsipper. The National Association for...
Reidar Kjær, Morten S. Selle
02.12.2004
Spitzers studie er retrospektiv og baserer seg på telefonintervju med personer som med oppgitt positivt utfall hadde gjennomført hovedsakelig religiøst inspirerte «reorienteringsprogrammer» ( 1 )...
Morten S. Selle
09.01.2003
I Tidsskriftet nr. 27/2002 har Gunnar Saunes et leserinnlegg med en rekke grunnløse og feilaktige kommentarer og påstander om homofile mennesker ( 1 ). Spørsmål til respondenter i Oslo om seksuell...
Reidar Kjær, Morten S. Selle
20.06.2001
Regjeringen Stoltenberg la 9.3. 2001 frem ”Homomeldingen” (1). Det var særlig de høye tallene for suicidalitet og psykiske plager hos unge lesbiske og homofile fra NOVA-rapporten i 1999 (2), som...
Morten S. Selle
25.08.2005
Ottosson, Jan-Otto Fink, Max Ethics in electroconvulsive therapy 157 s. New York: Brunner-Routledge, 2004. Pris USD 35 ISBN 0 - 415- 94659-X Det disse to forfatterne ikke måtte vite om...
Morten S. Selle
08.09.2005
Lingjærde, Odd Når man gruer seg til vinteren… Om vinterdepresjon og lysbehandling. 184 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 245 ISBN 82- 05 -33664-4 Denne boken er lest under en dagslyslampe...
Bente Øvensen, Morten S. Selle
10.01.2012
I sin kommentar i Tidsskriftet nr. 20/2011, berører Kjetil Horn flere forhold vedrørende utdanningen i psykoterapi for utdanningskandidater i psykiatri ( 1 ). Dagens spesialistregler i psykiatri...