Morten Nyland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Morten Nyland (f. 1974) er sosiolog og har som forskningsassistent hatt ansvaret for et prosjekt for arbeidsrettet rehabilitering for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Han har kvalitetssikret instrumenter for kartlegging av helse og funksjon i ICF-klassifikasjonen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Morten Nyland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media