Morten Lindberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sentrallaboratoriet

Sykehuset i Vestfold

Han har bidratt med datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk, revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Morten Lindberg er ph.d. og overlege.

Artikler av Morten Lindberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media