Morten Laudal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Morten Laudal (f. 1953) spesialist i allmennmedisin, var styremedlem i NFA i perioden 2007 – 15, leder NFAs referansegruppe mot overdiagnostikk og medforfatter av policydokumentet om overdiagnostikk. Han er fastlege i Son og kommuneoverlege i Vestby.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Morten Laudal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media