Morten Høyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Høyer

Claus Albretsen, Morten Høyer, Per Christian Gundersen, Svein Ivar Bekkelund
03.06.2004
Pasientrettighetsloven med fritt sykehusvalg ( 1 ) og fastlegeavtalen ( 2 ) innebærer økte rettigheter for pasientene, men er samtidig en utfordring for helsevesenet. Blant annet må sykehusene holde...