Morten Hammerborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Morten Hammerborg (f. 1972) er historiker og forsker I. Han disputerte i 2009 med en avhandling om medisinsk historie og har også utgitt en bok om Gades institutts historie. Hammerborg arbeider nå med et prosjekt om Haukeland sykehus’ historie.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: morten.hammerborg@uni.no

UNI Research, Rokkansenteret

Artikler av Morten Hammerborg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media