Morten Hammerborg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Hammerborg

Morten Hammerborg
17.12.2009
Bygningen hvor Gades Institutt holdt til fra den offisielle åpningen i 1912. Alle foto Gades Institutt 15. mars 1912 var det på førstesiden av Bergens Tidende et stort oppslag med bilde fra den...
Morten Hammerborg
05.07.2016
I 1833 trådte Bergens Mentale Sygehus – populært kalt «Mentalen» – i virksomhet. Som navnet tydelig angir var den ment å være, og ble også i Bergen ansett for å være, en faktisk behandlende...
Morten Hammerborg
05.07.2016
In 1833, Bergen Mental Hospital – popularly referred to as «Mentalen» – came into operation. As its name clearly suggests, it was meant to be, and in Bergen was also considered to be, a real...
Morten Hammerborg
25.03.2010
Gradmann, C. Laboratory disease Robert Koch’s medical bacteriology. 318 s, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2009. Pris USD 35 ISBN 978-0-8018-9313-1 Kontinentets...