Monica Engstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: monica.j.engstrom@ntnu.no

Monica Engstrøm er spesialist i bryst- og endokrinkirurg og overlege ved Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital. Hun er tillitsvalgt for overlegene ved Kirurgisk klinikk.

Artikler av Monica Engstrøm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media