Monica Cheung

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Monica Cheung (f. 1985)

har mastergrad i farmasi og arbeider som bivirkningsansvarlig i Abbott.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Avdeling for farmasøytisk biovitenskap

Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo

Artikler av Monica Cheung
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media