Mona Skjelland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mona Skjelland

Karolina Skagen, Anne Hege Aamodt, Brian Enriquez, Mona Skjelland
15.06.2020
Det er fremdeles uklart hvilket blodtrykk som er optimalt ved mekanisk trombektomi og akutt hjerneinfarkt. Blodtrykk er en viktig prognostisk faktor for pasienter med akutt hjerneinfarkt. Både høye...
Mona Skjelland
04.12.2008
Cerebrale mikroembolier påvist under kirurgisk behandling eller stenting av carotisstenoser, er assosiert med ipsilaterale iskemiske cerebrovaskulære hendelser og nye iskemiske lesjoner...
Kirsten Krohg-Sørensen, Per Snorre Lingaas, Søren Jacob Bakke, Mona Skjelland
05.11.2009
Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet og den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Insidensen øker med økende alder. 80 % er iskemiske slag, og 25–30 % av disse skyldes aterosklerose i...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Mona Skjelland
28.01.2014
Antithrombotic treatment and/or transcatheter closure may prevent recurrent cerebrovascular episodes in patients with patent (open) foramen ovale and transitory ischaemic attacks (TIA)/ embolic...
Mirza Jusufovic, Terje Nome, Mona Skjelland, Eva Astrid Jacobsen
28.10.2014
Patient 1. A man in his 70s was admitted with acute right-sided paralysis. The neurological outcome was scored on the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) to 21 points (severe cerebral...
Mirza Jusufovic, Ane Eidahl Konglund, Mona Kristiansen Beyer, Espen Dietrichs, Mona Skjelland
30.09.2014
A man in his 70’s had ever since his youth developed essential tremor in his hands and forearms, and after many years also head tremor like a yes movement. The condition had progressed over time. In...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Mona Skjelland
28.01.2014
Antithrombotic treatment and/or transcatheter closure may prevent recurrent cerebrovascular episodes in patients with patent (open) foramen ovale and transitory ischaemic attacks (TIA)/ embolic...
Mirza Jusufovic, Terje Nome, Mona Skjelland, Eva Astrid Jacobsen
28.10.2014
Patient 1. A man in his 70s was admitted with acute right-sided paralysis. The neurological outcome was scored on the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) to 21 points (severe cerebral...
Mirza Jusufovic, Øivind Gjertsen, Fakhira Khalid, Bjørn Tennøe, Mona Skjelland
20.10.2015
A man in his 50s was stopped by the police because he had driven his car on the wrong side of the road. He was admitted on suspicion of stroke. He was confused on examination. Cerebral CT and CT-...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Mona Skjelland
28.01.2014
Antitrombotisk behandling og/eller kateterbasert lukking kan forebygge residiverende cerebrovaskulære episoder hos pasienter med åpent (eller patent) foramen ovale og transitorisk iskemisk anfall (...
Mirza Jusufovic, Terje Nome, Mona Skjelland, Eva Astrid Jacobsen
28.10.2014
Pasient 1. En mann i 70-årene ble innlagt på grunn av akutt oppståtte høyresidige lammelser. Nevrologiske utfall ble skåret med National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) til 21 poeng (...
Mirza Jusufovic, Ane Eidahl Konglund, Mona Kristiansen Beyer, Espen Dietrichs, Mona Skjelland
30.09.2014
En mann i 70-årsalderen hadde helt fra ungdomsårene utviklet essensiell tremor i hender og underarmer og etter flere år også hodetremor, som ja-bevegelse. Tilstanden hadde progrediert over tid. I...
Mirza Jusufovic, Øivind Gjertsen, Fakhira Khalid, Bjørn Tennøe, Mona Skjelland
20.10.2015
En mann i 50-årsalderen var blitt stoppet av politiet fordi han hadde kjørt bil mot kjøreretningen. Han ble innlagt med spørsmål om hjerneslag. Ved undersøkelsen var han konfus. Cerebral CT og CT-...
Karolina Skagen, Pål Bache Marthinsen, Mona Skjelland, Christian Georg Lund
24.02.2015
En ellers frisk kvinne i 50-årene fikk akutt hjerneinfarkt i høyre cerebrale hemisfære ti år etter gjennomgått nakkekirurgi med fiksasjon av virvlene C4-C7 via fremre tilgang. De to første årene...