Mona Skjelland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mona Skjelland er spesialist i nevrologi, overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Mona Skjelland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media