Mona Morland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: mnmo@ahus.no

Medisinsk overvåkning

Akershus universitetssykehus

Mona Morland har bidratt med idé, utforming/design, innsamling, analyse og tolkning av data, litteratursøk samt utarbeiding og revisjon av manuset.

Mona Morland er spesialist i indremedisin og avdelingsleder/overlege.

Artikler av Mona Morland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media