Mølstad P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mølstad P

Myreng Y, Mølstad P, Golf S
10.06.1996
Sammendrag Komplikasjoner ble registrert prospektivt hos 100 pasienter som ble behandlet med et nytt regime med platehemmeren tiklopidin og acetylsalisylsyre etter intrakoronar stentimplantasjon. Hos...