Milan Spasojevic

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: milspa@ous-hf.no

Seksjon for onkologisk bekkenkirurgi

Avdeling for gastrokirurgi

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Han har bidratt med idé, utforming/design, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av innsendte manusversjon.

Milan Spasojevic er dr.med., spesialist i generell kirurgi og i gastroenterologisk kirurgi og overlege.

Artikler av Milan Spasojevic
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media