Mette Vesterhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: mette.vesterhus@uib.no

Mette Vesterhus er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer, overlege ved Gastromedisinsk seksjon, Haraldsplass Diakonale Sykehus og professor ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hun er leder av Norsk gastroenterologisk forening og styremedlem i foreningens interessegruppe for leversykdommer.

Artikler av Mette Vesterhus
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media