Mette Vesterhus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Haraldsplass Diakonale Sykehus

og

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med idé, litteratursøk, utarbeiding av tabell 2 samt vært hovedansvarlig for utforming og revisjon av manus.

Mette Vesterhus er spesialist i indremedisin og i fordøyelsessykdommer, overlege og førsteamanuensis. Hun er prosjektleder for Nasjonalt nettverk for autoimmune leversykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Mette Vesterhus
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media