Mette Løkeland-Stai

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mette Løkeland-Stai er ph.d., overlege ved Avdeling for helseregisterforsking og -utvikling ved Folkehelseinstituttet med fagleg ansvar for Abortregisteret, og gynekolog ved Dagkirurgisk senter ved Betanien sykehus.

Forfattaren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonfliktar.

Artikler av Mette Løkeland-Stai
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media