Mette Løkeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mette Løkeland er ph.d. og overlege i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Mette Løkeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media