Mette Løkeland-Stai

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Mette Løkeland-Stai er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og er overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og ved Område for helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet, med faglig ansvar for Abortregisteret.

Artikler av Mette Løkeland-Stai
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media