Mette Camilla Moen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Camilla Moen

Mette Camilla Moen
05.04.2016
Substance abusers and psychiatric patients have a high degree of comorbid somatic disorders, such as cardiovascular diseases, diabetes, COPD and infections, but they are less frequently treated for...
Mette Camilla Moen
05.04.2016
Pasienter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet har en forventet levealder som er 20 år kortere enn resten av befolkningen. Dette er den største sosiale ulikheten i Norge i dag, sa helse-...
Mette Camilla Moen
05.04.2016
Ruspasienter og psykiatriske pasienter har høy grad av komorbide somatiske lidelser som hjerte- og karsykdom, diabetes, kols og infeksjonssykdommer, men de behandles mindre for sine somatiske...