Mette Camilla Moen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : mette@benign.no

Mette Camilla Moen (f. 1974) er spesialist i psykiatri ved Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, Søndre Vestfold DPS, Sykehuset i Vestfold, og avdelingstillitsvalgt for overlegene.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt forelesningshonorar fra Lundbeck og Astra Zeneca.

Artikler av Mette Camilla Moen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media