Merete Nesset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Merete Nesset

Merete Nesset
16.10.2017
Anne Grethe Teien og jeg etterlyser en åpen meningsutveksling med fagfolk om kravet tvangsutsatte pasienter reiser om reservasjonsrett mot medikamentell tvangsbehandling gjennom juridisk bindende...
Merete Nesset, Anne Grethe Teien
21.08.2017
Vi takker for Ulrik Malts svar. Det gleder oss at Norsk psykiatrisk forening mener at «enhver pasient, innen både somatisk og psykisk helse, har rett til å reservere seg mot en bestemt type...
Merete Nesset, Anne Grethe Teien
16.06.2017
I den siste tiden har man i flere medieoppslag avdekket lemfeldig bruk av tvang i psykisk helsevern. Vi som utsettes for tvang har snakket om dette i årtier, uten å få gehør. Det er på tide at vi...
Merete Nesset
02.05.2017
Tor Ketil Larsen demonstrerer i sin kommentar om medikamentfri behandling en bedrevitende arroganse som ripper opp i smertefulle minner fra min tid som psykiatrisk pasient. Det gjør vondt å være...
Merete Nesset
28.01.2014
Det er flott at Tidsskriftet har en anmeldelse av denne nydelige, viktige boken ( 1 ). Og anmeldelsen begynner bra. Så går artikkelforfatteren rett i fella. Tor K. Larsen sier: «Flere gjentar en...