Merete Grung

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Merete Grung

Jørgen G. Bramness, Svetlana Skurtveit, Merete Grung, Jørg Mørland
30.06.2000
Statens rettstoksikologiske institutt har nasjonalt ansvar for å analysere og fortolke blodprøver fra bilførere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av alkohol, legemidler eller illegale...
Merete Grung, Katherine Langford, Kevin V. Thomas
29.05.2012
Legemidler har gitt nye behandlingsalternativer som har økt livskvaliteten for mange. Sykeligheten har gått ned, og vi lever lenger. Samtidig påvirker all menneskelig aktivitet miljøet vi lever i, og...