Merete Grung

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : mgr@niva.no

Merete Grung (f. 1964) er dr.ing. i bioorganisk kjemi. Hun har arbeidet som forsker hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA) siden 2001. Hennes interessefelt er analyse og forekomst av miljøgifter, samt risikovurdering av disse substansene i akvatisk miljø.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Artikler av Merete Grung
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media