Melissa Weibell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Melissa Weibell

Jeanette Bjørke-Bertheussen, Melissa Weibell
24.04.2020
Det må leggast ein plan for handtering av covid-19-smitte innan psykisk helsevern. Covid-19-pandemien påverker alle. I samfunnet vil arbeidsløysa auke, me får kvardagen endra, og mangelen på struktur...
Jeanette Bjørke-Bertheussen, Melissa Weibell
11.10.2016
Teknologi gir nye muligheter for pasientene, for eksempel elektronisk tilgang til journal. Pasientens innsyn er ment å gi bedre kvalitet, og vi støtter initiativet. Samtidig er det en rekke...