May-Brit Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

May-Brit Lund (f. 1949) er dr.med. og spesialist i indremedisin og i lungesykdommer. Hun er overlege ved Lungeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av May-Brit Lund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media