May-Brit Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av May-Brit Lund

Anne Naalsund, May-Brit Lund, Georg Mynarek, Svend Aakhus, Kirsten Muri Boberg, Ingvild Nordøy
06.09.2011
En mann i begynnelsen av 60-årene med kjent lungesarkoidose ble henvist for utredning med henblikk på lungetransplantasjon på grunn av alvorlig respirasjonssvikt. Anamnestiske opplysninger gjorde at...
May-Brit Lund
07.02.2012
Hvorfor kommenterer en lungelege denne kasuistikken? Kanskje fordi pasienten like gjerne kunne vært innlagt i en lungeavdeling? Ifølge overskriften var pasientens hovedsymptomer heshet, pustevansker...